Самоподобрување во бизнисот

Самоподобрувањето не е само во сфера на индивидуалните туку и на колективните дејности. Тука се докажуваат вистинските вредности на развојот кој одредена личност ги достигнала и способностите со кои е одликувана. Лидерските способности се практичен пример на дејствување и признание за саморазвојот на една личност.

Continue reading “Самоподобрување во бизнисот”

Не се откажувај

Секогаш кога нема да успееме се јавува чувство на немоќ и потиштеност. Тоа чувство е едно од најбезвезните чувства на светот. Не дозволувај да те скршат тие чувства. Но колку од нас се грижат за вистинските проблеми за висинскиот мир? Колку од нас се задоволни со тоа што веќе го имаат.  Сите грижи ни се поврзани со материјалните работи и материјалните неуспеси. Губитокот на пари и имот се наша најголема грижа денес. Понижение ни е да јадеме на некои места или да не видат со некои луѓе само затоа што немаат висок статус.

Continue reading “Не се откажувај”

Самоподобрување и саморазвој

Кога зборуваме за самоподобрување и за личен развој мора да напоменеме дека тоа не се исти работи иако и две помагаат во нашиот професионален и личен развој. Овој личен раст за да се постигне најдобриот потенцијал се нарекува личен развој кој најмногу се фокусира на врските, биологијата, и нешто што е континуирано во прогрес. Тоа повеќе се однесува на секојдневното растење и постапките кои доведуваат до тоа.

Continue reading “Самоподобрување и саморазвој”