Пратениците се браќа

Сите пратеници се браќа и нив Аллах ги испратил за дса на луѓете им укажат на вистинскиот пат и за да ги изведат од темнина на светлина. Заради тоа Аллах го сторил верувањето во нив како услов и темел на иман.

Continue reading “Пратениците се браќа”

Аллаховите пратеници и нивната мисија на Земјата

Аллах не го оставил човекот сам на светот, туку му испратил Пратеници.

Continue reading “Аллаховите пратеници и нивната мисија на Земјата”