Пратеникот , саллаллаху алејхи ве селем, за вредноста на карактерот и особините

Вредноста на некој човек, во визија на Пратеникот Мухаммед, саллаллаху алејхи ве селем, извира од вредноста и идеалот на кој се придржува, како и од убавите особености кои извираат одвнатре и стануваат однесување и видлива стварност. Поради ова тој кажал: „Аллах негледа во вашите ликови и имот, туку гледа во вашите срца и вашите дела.“

Continue reading “Пратеникот , саллаллаху алејхи ве селем, за вредноста на карактерот и особините”

Лек за срцата и душата

Алија ибн Ебу Талиб р.а. рекол: „Навистина овој свет ќе отпатува а идниот свет ќе дојде. Секој има синови. Бидете синови на идниот свет – Ахиретот, а не на овој свет – дуњалукот, бидејќи денес е работа без полагање на пресметката, а Утре е пресметката без работа.“

Continue reading “Лек за срцата и душата”