Самоподобрување во бизнисот

Самоподобрувањето не е само во сфера на индивидуалните туку и на колективните дејности. Тука се докажуваат вистинските вредности на развојот кој одредена личност ги достигнала и способностите со кои е одликувана. Лидерските способности се практичен пример на дејствување и признание за саморазвојот на една личност.

Continue reading “Самоподобрување во бизнисот”