Посебностите на исламската цивилизација

 

Често причина на западните предрасуди кон исламот е производ на неразбирањето на исламскиот поглед на животот. Затоа е потребно да се потсети на посебностите на исламската цивилизација која ја одделуваат и истакнуваат над сите останати, и тоа во склоп на говорот за заборавениот муслимански допринос во науката:

Исламската цивилизација е заснована на монотеизам – тевхид

Исламската цивилизација е заснована на чист монотеизам, и е прва глобална цивилизација која го прокламира едноштвото на Бог кој нема придружник во Своето управување. Тој е Единствен кој се обожува и на Кого се обраќа: „Само Тебе те обожуваме и само од Тебе помош бараме“. Тој е Оној Кој издигнува и покорува, Кој дава и пружа, и нема ништо на набесата ниту на Земјата, а да не му е подредено Нему и да не му е Нему достапно. Ваквото длабоко поимање на монотеизмот имало големо влијание на изградбата на човекот и ослободување на народите од неправдата на владетелите, благородниците, и влијателните луѓе и свештенството. Тоа, исто така, имало влијание на исправувањето на односите помеѓу власта и народот, и на насочување на луѓето кон единствениот Бог кој создал се, Господарот на сите светови.

Овие убедувања оставиле длабока трага на исламската цивилизација, и по нив таа се одликува над сите предходни и наредни цивилизации затоа што во своето учење не содржи било каков вид на политеизам (ширк), неговите обичаи, владеење, уметност и книжевност. Ова е тајната зошто исламската култура го свртела грбот на преводот на „Илјадата“ и на грчката идолопоклонска поезија и зошто исламската култура не придава внимание на скулптурството и сликарството. Спротивно на тоа, таа обрнува внимание на уметноста на резбарењето и украсувањето на зградите. Оваа специфичност (верувањето во еден и единствен Бог) ги обележила сите темели и системи на исламската цивилизација, како што се специфичноста на нејзината мисија, законодавството, општите цели, општото човечко постоење, животните сретства и начинот на размислување.

Харвард изложи курански ајет на влезот на својата библиотека

Бостон (САД): Правниот факултет на Харвард, една од најпрестижните институции од ваков вид во светот, изложи ајет(стих) од Светиот Куран на влезот на својата факултетска библиотека.

Continue reading “Харвард изложи курански ајет на влезот на својата библиотека”

Примерот на запознавање на Пратеникот од страна на големиот еврејски рабин

Зејд б. Санех, еден од еврејските рабини кој сакаше да се убеди во искреноста на Пратеникот, саллаллаху алејхи ве селем, го изложил Пратеникот, саллаллаху алејхи ве селем, на испит преку неговото однесување со луѓето, но и со оние кои му се спротиставуваа во верување, па потоа не му остана ништо друго туку да го признае неговото пратеништво и да стане еден од неговите следбеници и да поверува во него.

Continue reading “Примерот на запознавање на Пратеникот од страна на големиот еврејски рабин”

Владателот на Абесинија како пример за запознавање на Пратеникот, саллаллаху алејхи ве селем

Во хадисот кој говори за преселбата на асхабите на Аллаховиот пратеник Мухаммед, саллаллаху алејхи ве селем, во Абесинија откако биле изложени на разни искушенија и потешкотии, се спомнува она што ја опфаќа мисијата на на Пратеникот , саллаллаху алејхи ве селем, како што е убавото однесување, грижата за човековите права и добродетелството према другите.

Continue reading “Владателот на Абесинија како пример за запознавање на Пратеникот, саллаллаху алејхи ве селем”

Владателот на Византија како пример за запознавање на Пратеникот

Обичајот на Пратеникот, саллаллаху алејхи ве селем, бил да испраќа писма на владателите повикувајќи ги во верување во Аллах и Судниот ден, т.е. дека тој е Последниот Пратеник кого Возвишениот Аллах го испратил. Еден од таквите владетели кому Пратеникот, саллаллаху алејхи ве селем, испратил писмо е и Херакле, владателот на Византија.

Continue reading “Владателот на Византија како пример за запознавање на Пратеникот”

Имам Шафија – Велкан на Исламот

Имам Шафија е роден во Газа, светата Палестинска земја 150. година по Хиџра. Истата година кога умре имам Ебу Ханифе.,р.а. Се пресели на Ахирет 204. х. Година во Египет.

Continue reading “Имам Шафија – Велкан на Исламот”

Пратениците се браќа

Сите пратеници се браќа и нив Аллах ги испратил за дса на луѓете им укажат на вистинскиот пат и за да ги изведат од темнина на светлина. Заради тоа Аллах го сторил верувањето во нив како услов и темел на иман.

Continue reading “Пратениците се браќа”

Почетокот на Објавата

Кога Мухаммед, саллаллаху алејхи ве селем, наполнил 40 години, а тоа било во 610 година по Иса, алејхи селам, Аллах го избрал за пратеништво.

Continue reading “Почетокот на Објавата”

Салахудин Ејуби – војсководец кој го почитуваа и крстоносците

Ретки се оние кои не слушнале за еден од најдобрите војсководци. Салахудин Ејјуби роден е во Ирак 1138 а починал 4 март, 1193 година, бил еден од најголемите и најхуманите војсководци на сите времиња, факт кој го признаваат и немуслиманските историчари.

Continue reading “Салахудин Ејуби – војсководец кој го почитуваа и крстоносците”

Се тестира првиот турски летечки автомобил

Првиот домашен летечки автомобил на Турција, Џезери, го заврши својот прв успешен тест лет, објави доцна во вторникот лидерот на воздушната програма Бајкар.

Continue reading “Се тестира првиот турски летечки автомобил”

Видео: Пири Реис и откривањето на Америка

Пири Реис бил несекојдневен картограф со исклучителни способности. Тој ги обединил двата картографски модели, креирајќи нов модел кој бил поефективен. Може да се каже дека ја отворил Османската школа за картографија, иако никој до таа мера не го следел неговиот пат. Неговите светски мапи “закопани“ се на дворот, а портоланот креиран за морнари, иако размножен во повеќе примероци (од страна на адмиралот Гилберт и Сулливан), никогаш не отишол до морето.

Continue reading “Видео: Пири Реис и откривањето на Америка”

ИСТОРИЈА НА СОЗДАВАЊЕТО

Кога и како започна создавањето? Како настанале Земјата, Месечината, Сонцето и Ѕвездите…? Какви биле првите човечки чекори на Земјата и од каде тој дошол…?

Continue reading “ИСТОРИЈА НА СОЗДАВАЊЕТО”

Личноста на Пратеникот во Куранот

Благородниот Куран завзема значајно место во поглед на едукацијата и изградбата на особините на секој муслиман, затоа што е Божествена книга во која лежат темелите на исламската религија, го дефинира патот на нашето расудување, и го вкоренува концептот за заедништво и размислувања поврзани со исламот, општо и поединечно.

Continue reading “Личноста на Пратеникот во Куранот”

Корисниот збор и дијалог на кој не учел Мухаммед

На самиот почеток на својата мисија, Мухамед ја создаде потребната почва, каде исламските принципи, правдата и вистинската човечка љубезност успеаа слободно да цветаат. Со други зборови, создаде таква околина каде што луѓето почнаа своето животно искуство, стекнато од исламот, да го применуваат во реалност. Така, тие беа убедени во логиката на времето во кое живееја, и во моќта на идеите проповедани од исламот, преку предавањата и дијалогот.

Continue reading “Корисниот збор и дијалог на кој не учел Мухаммед”