Харвард изложи курански ајет на влезот на својата библиотека

Бостон (САД): Правниот факултет на Харвард, една од најпрестижните институции од ваков вид во светот, изложи ајет(стих) од Светиот Куран на влезот на својата факултетска библиотека.

Continue reading “Харвард изложи курански ајет на влезот на својата библиотека”

Права на децата

Детството е тајна на животот, животно уживање и дар од Возвишениот Аллах, чива вредност може да ја цени само оној кому му било ускратено и за остварување на тоа вложил се што е вредно. Грижата за децата, сомилоста и благоста се работи кои Аллаховиот Пратеник, саллаллаху алејхи ве селем, ги поттикнувал и го пофалил секој оној кој ќе ги стори.

Continue reading “Права на децата”

Правда во Исламот

Од универзалните вредности кон кои што тежнее човештвото е и правдата. Аллах Возвишениот го упатил Пратеникот , саллаллаху алејхи ве селем, кон тоа да ја сака правдата и да ја наредува. Возвишениот Аллах вели: „Аллах ви наредува праведно да постапувате.“(Ен Нахл, 90)

Continue reading “Правда во Исламот”

Права на синовите и ќерките

Пратеникот, саллаллаху алејхи ве селем, поттикнувал на убав одгој на децата, така што тие требале да станат добра младина и корисни луѓе за својата вера, татковина и општество.

Continue reading “Права на синовите и ќерките”

ИСТОРИЈАТА НА НАСТАНОКОТ НА КАДИЈАНСКО-АХМЕДИСКАТА СЕКТА

Мирза Ахмед Гулам – оснивач на ахмедиската секта и самопрогласен пратеник и мехди

Continue reading “ИСТОРИЈАТА НА НАСТАНОКОТ НА КАДИЈАНСКО-АХМЕДИСКАТА СЕКТА”

Како да ги придобиеш луѓето

Во природа на човекот е да го сака оној кој говори со благи зборови кои не се бестидни и кои не ги навредуваат чувствата. Исто така ги сака оние луѓе кои се со светло лице и со насмевка, оној кој има исправно мислење и упатува убав совет. Заради тоа Пратеникот, саллаллаху алејхи ве селем, придавал внимание на работите со кои се придобива срцето.

Continue reading “Како да ги придобиеш луѓето”

Право на родителот и блискиот

Пратеникот, саллаллаху алејхи ве селем, наредил да се одржуваат роднинските врски и предупредил на опасноста на прекинување на врските помеѓу роднините.

Continue reading “Право на родителот и блискиот”

Пратеникот , саллаллаху алејхи ве селем, за вредноста на карактерот и особините

Вредноста на некој човек, во визија на Пратеникот Мухаммед, саллаллаху алејхи ве селем, извира од вредноста и идеалот на кој се придржува, како и од убавите особености кои извираат одвнатре и стануваат однесување и видлива стварност. Поради ова тој кажал: „Аллах негледа во вашите ликови и имот, туку гледа во вашите срца и вашите дела.“

Continue reading “Пратеникот , саллаллаху алејхи ве селем, за вредноста на карактерот и особините”

Права на животните во Исламот

Пратеникот, саллаллаху алејхи ве селем, ја подигнал знамета на убаво и благо постапување со животните и наредил убаво спрема нив да се постапува, да се хранат и да се напојуваат и да небидат оптеретени со она што тие не можат да го поднесат.

Continue reading “Права на животните во Исламот”

Права на патот по кој се минува

Во исламот постојат правила за патот по кои луѓето минуваат. Тие кодекси забрануваат вознемирување на луѓето како што се случува во многу земји. Се пренесува дека Аллаховиот Пратеник Мухаммед, саллаллаху алејхи ве селем, кажал:  „Избегнувајте седење покрај пат! – Тоа ни е неопходно- кажаа. Тоа се наши места за состанување и на кои збориме. -Ако веќе сакате да седите тогаш дајте му го на патот  неговото право. А кое е неговот право? – Да се обори погледот, да се воздржиш од навредување, да се возврати на селам(поздрав на мирот), да се нареди на добро и да се возврати од зло.

Continue reading “Права на патот по кој се минува”

Самоподобрување во бизнисот

Самоподобрувањето не е само во сфера на индивидуалните туку и на колективните дејности. Тука се докажуваат вистинските вредности на развојот кој одредена личност ги достигнала и способностите со кои е одликувана. Лидерските способности се практичен пример на дејствување и признание за саморазвојот на една личност.

Continue reading “Самоподобрување во бизнисот”

Не слушај секогаш што другите говорат

Понекогаш изгледа лесно да се послушаат туѓите забелешки, мислења за да добиеме некоја конструктивна критика или мислење. Често при тоа може да слушнеме и беспоштедни критики на сметка на другите и тоа од луѓе кои често не се ни малку различни од тие што ги критикуваат. Не прифаќајте критика од луѓето од кои не би примиле совет.

Continue reading “Не слушај секогаш што другите говорат”

Поставување планови на правилен начин

Кога се поставуваат планови и цели секогаш треба да бидат поставени на правилен и соодветен начин. Тоа воедно се нарекува и паметно планирање. Колку и да е напорен тој пат, а понекогаш и сложен, секогаш ќе те води кон исполнување на целите. 

Continue reading “Поставување планови на правилен начин”

Зошто е толку тешко да се успее?

Потешкотиите се сосема нормален пат по кој треба да се движиме. При толку многу натпревар и желба кај другите нормално е да очекуваме отпор и пречки на кои не сме навикнале. Како што ќе поминува времето тие пречки наместо помали ќе станат поголеми. Проста причина.

Continue reading “Зошто е толку тешко да се успее?”

Работење со пасија

Личниот раст е начин за луѓето да ги евалуираат нивните потенцијали и и да се постават цели кои ќе ги максимизираат нивните перформанси и потенцијали.

Continue reading “Работење со пасија”