ИСТОРИЈА НА СОЗДАВАЊЕТО

Кога и како започна создавањето? Како настанале Земјата, Месечината, Сонцето и Ѕвездите…? Какви биле првите човечки чекори на Земјата и од каде тој дошол…?

Continue reading “ИСТОРИЈА НА СОЗДАВАЊЕТО”

Здраво срце

Здравото срце е срцето кое не  е  расипано. На Судниот ден ќе се спаси само оној кој ќе дојде кај Аллах со такво срце.

Continue reading “Здраво срце”

Јеховини сведоци го објаснуваат потеклото на крстот

Иако многумина христијани веруваат дека крстот е нивниот симбол во кој треба да веруваат, многу христијански истражувачи не се сложуваат со таквите ставови.

Continue reading “Јеховини сведоци го објаснуваат потеклото на крстот”

Психофизичко здравје и ислам

Тешко е да се набројат сите должности кои исламскиот верник мора да ги врши кон себеси, но сепак, животот и здравјето се неговите најдрагоцени дарови дадени од Семоќниот Алах. Затоа муслиманите се должни да ги чуваат колку што е можно повеќе. Ако некој бескорисно и намерно го нарушува своето здравје и го загрозува својот живот, со тоа прави голем грев. Ист е случајот и со душевното здравје.

Continue reading “Психофизичко здравје и ислам”

Дали смееме да се клањаме Бајрам намаз дома кога се плашиме за нашето здравје?!

Молитвата за Бајрам е индивидуална обврска за секој човек кој е во состојба да го стори тоа, според поправилното од двете научни мислења, како што рековме во одговорот на прашањето број 48983.

Continue reading “Дали смееме да се клањаме Бајрам намаз дома кога се плашиме за нашето здравје?!”

Благословеното дејство на водата врз нашето здравје

 

Пратеникот ﷺ кажал: „Најубав пијалок на овој и оној свет е водата.“ воедно додал:„Човек кој ќе ја напои својата сопруга со вода има награда за тоа
дело.“ Кажал Ел – Ирбад: „Дојдов до својата сопруга и дадов вода и го
пренесов тоа што го слушнав од Пратеникот ﷺ.[ Ахмед, бр.16529.]

Continue reading “Благословеното дејство на водата врз нашето здравје”

Гледањето на верникот во својот Господар на Судниот ден

Од суннетот е да со никого не се расправа и не дискутира ниту поттикнува на расправа за ова, бидејќи прекумерниот говор за одредбата, видувањето, куранот и другите слични прашања е забранет. Continue reading “Гледањето на верникот во својот Господар на Судниот ден”

СВОЈСТВА НА ЖИТЕЛИТЕ НА РАЈОТ – 2 дел

Возвишениот Аллах вели:

„Успеаја, секако, верниците: кои се во намазите нивни покајнички, и кои се рамнодушни кон безработицата, и кои зекат спроведуваат, и кои ги чуваат срамните места свои, освен со жените свои или со оние кои се во сопственост нивна… па, тие, навистина, се надвор од прекорот, додека оние кои посакуваат преку тоа, токму, претеруваат; и кои, исто така, се грижат за аманетите свои и за договорот свој, и оние кои внимаваат врз намазите свои: овие, токму, се наследниците, кои го наследуваат Џеннетот и во него за навек ќе останат.“ (Ел-Му’минун, 1:11) Continue reading “СВОЈСТВА НА ЖИТЕЛИТЕ НА РАЈОТ – 2 дел”

СВОЈСТВА НА ЖИТЕЛИТЕ НА РАЈОТ (Џеннетот) 1-дел

(Нека Аллах џ.ш, нé почести и направи
од неговите жители)

Навистина, оваа е прилика луѓето да се ангажираат во таа насока и натпреварувачите да се натпреваруваат својот живот да го поминат во барање на патот кој води кон Џеннет. Continue reading “СВОЈСТВА НА ЖИТЕЛИТЕ НА РАЈОТ (Џеннетот) 1-дел”

Вредноста на посета на болниот муслиман

Посета на болниот кога ќе се разболи:
Пратеникот а.с. кажал “кога ќе се разболи посети го!” Continue reading “Вредноста на посета на болниот муслиман”

Појава на јавен разврат

 

Со многуте зла и раширеноста на страсти пред крај на светот ќе се појави и јавниот разврат, кога човеќ ќе чини блуд на јавен пат, на очиглед на сите. Continue reading “Појава на јавен разврат”

Опишување на Аллах со човечки својства

Оној кој го опишува Аллах со некое човечко својство станува неверник. Continue reading “Опишување на Аллах со човечки својства”

Предзнак на Судниот ден-Следење на обичаите на минатите народите

 

Од голем фитнет(неред) за овој наш уммет(народ) е секако следењето на традициите на евреите , христијаните и атеистите. Некои од муслиманите ќе се поистеветуваат со нив. Continue reading “Предзнак на Судниот ден-Следење на обичаите на минатите народите”

Исламот е најпризнаена светска религија

Исламот официјално е најпризната религија во светот, бидејќи христијанските нации неофицијално ја поддржуваат верата, се наведува во студијата на Истражувачкиот центар „Пју“ (PEW) од Вашингтон. Continue reading “Исламот е најпризнаена светска религија”

Дали жените во Рајот ќе имаат мажи?

 

Прашање : Знаеме дека мажите во Џеннет[ Рај] ќе имаат хурии[ Рајска девица недопрена и невидена од ниедно живо суштество], меѓутоа што ќе биде со жените, ќе имаат ли тие мажи во Џеннет? Continue reading “Дали жените во Рајот ќе имаат мажи?”