Невидлива преграда

Средба на Атлантикот и Индискиот Океан …


… Еден добар пријател ми ја испрати оваа слика преземена при лет од Кејп Таун до Јоханесбург во Јужна Африка.
Она што го гледате е место каде се допира Индискиот и Атлантскиот Океан во Кејп Агулхас, исто како што е опишано од страна на Светиот Куран:
-Пушти две мориња да се допираат,
-меѓу нив има преграда и тие не се мешаат –
-па, која благодат од Господарот свој ја негирате?!
(Сура ер-Рахман, 19- 21)
Едната вода е сина, ладна и слатка, а другата е повеќе зелена, топла и солена. Тие не ги поминуваат нивните граници, покрај нивното движење.
Аллах да ни опрости, Амин.

(Муфтија Исмаил Менк)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.