Хадисот кој поучува за минливоста на годините

Абдуллах ибн Омер р.а. вели дека Пратеникот а.с. пред крај на својот живот клањал еднаш со нив јација(вечерна молитва) и кога предал селам станал и кажал:

„Гледате! Кога ќе поминат сто години, почнувајќи од оваа ноќ во која се наоѓате, никој од луѓето кои што ќе се наоѓаат на Земјата моментално, нема да бидат живи.“[1]

Занимливо е дека последниот од асхабите или неговите другари кои го виделе за неговиот живот бил  Ебу Туфајл Амир ибн Васил кој умрел со наполнети 110 години.[2]

Воедно овој хадис не поучува и ни укажува дека човечкиот век е околу 100 години и дека секако никој од нас што ова го читаме нема да постои, ниту повеќе ќе биде на оваа Планета Земја за еден век од сега. Сите ние ќе ги населиме гробиштата и ќе бидеме казнети или наградени за нашите дела.

Подготвил : Ебу Абдулмалик

[1] Овој хадис е познато дека многу антисламски сајтови намерно погрешно го преведуваат за да доведат во забуна и да намерно покажат грешка во истиот . Секако, баш обратно овој хадис е чудо од Пратеникот а.с. бидејќи не потсетува за минливоста на животот.  Хадисот го пренесува Бухарија

[2] Бухари (хадис 368)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.