Дали жените во Рајот ќе имаат мажи?

 

Прашање : Знаеме дека мажите во Џеннет[ Рај] ќе имаат хурии[ Рајска девица недопрена и невидена од ниедно живо суштество], меѓутоа што ќе биде со жените, ќе имаат ли тие мажи во Џеннет?

Одговор: Возвишениот Аллах за задоволствата на жителите на Џеннетот вели: “…во него ќе имате се она што вашите души ќе посакаат, и што било да побарате-ќе имате, ке бидете почестени од Оној Кој простува и Кој е Милостив.”(Фусиллет 32,33)

И вели: “...во него ќе биде се што душите ќе посакаат и со кои очите ке се насладуваат, и во него вечно ќе престојувате.”(Ез-Зухруф, 71)

Познато е дека бракот спаѓа во нешто највредно и најдобро што душите го сакаат, а тој ќе биде и во Џеннет помеѓу жителите на Џеннетот: мажите и жените. Така Возвишениот Аллах во Џеннет на жените ќе им даде маж кој и бил и маж на дуњалукот, како што вели Возвишениот: “Господару наш, воведи ги во еденските градини, кои си ги ветил и предците нивни и жените нивни и потмството нивно.”(Ел-Му’минун,8)
Ако жената на дуњалукот[ Овој свет] била двапати мажена, таа ќе го одбере мажот од нив двајца кој таа сака. А ако не била мажена, Возвишениот Аллах џ.ш ќе и даде маж со кој ќе биде задоволна. Задоволствата во Џеннетот не се привилегија само за мажите, туку и за жените и мажите, а еден од тие задоволства нормално е бракот. Меѓутоа, некој можеби ќе каже дека Возвишениот Аллах џ.ш ги спомнал хуриите, а тоа се сопруги, а не спомнал дека жените ќе имаат мажи. На таквиот ќе му кажеме дека се спомнати сопруги-жени, затоа што мажот е тој што воглавно бара и посакува.

Шејх Усејмин
Преземено: Nekada zena bjese biser

download (1)

 

Конечно, има многу што може да се каже во однос на задоволствата на рајот што се на располагање за верниците. Има многу во Куранот во врска со ова. {Сега никој не знае какви задоволства на окото се чуваат скриени (како резерва) за нив – како награда за нивните (добри) дела ќе се доживее и во Рајот, но на многу подобар и чист начин.

Ова е затоа што тука сме запознаени со нив. да ни даде тотално различно постоење во Рајот без никаква врска со она што веќе го знаеме од овој живот, би било многу стресно и не би можеле лесно да се прилагодиме. Но  е од милост на Аллах  некои работи ќе бидат препознатливи за нас. Оние што ќе бидат примени ќе имаат сè што сакаат и ќе бидат наградени со работи за кои никогаш не би можеле да се замислат, и ќе постојат. Сексуалните односи ќе бидат меѓу задоволствата на Рајот, но само за оние што ги сакаат. Многу жени не го ценат тоа онолку колку што прават мажите. Има и мажи кои не го ценат толку многу како другите мажи. Секој човек ќе го има она што го посакува и Алах ги знае подобро отколку што самите ги знаат. За многу жени, да се биде во друштво на најблиски е многу поисполнета интеракција отколку сексуалните односи. Очигледно, некои од овие работи се приватни работи што не се соодветни за да бидат споменати во книгата на Аллах. Не затоа што тие се срамни или грешни како што учат другите религии, туку за подобро зачувување на достоинството на човечкото суштество, за што се залага исламот. Ако примениме значења на одредени стихови, тоа не е она што го намерил Алах, туку наши сопствени недостатоци што го предизвикале проблемот.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.