Води кои не се мешаат- атрактивна снимка чив опис е спомнат во Куранот

На местото каде се среќаваат Тихиот и Атлантскиот океан, кај ‘Ртот Хорн, снимено е величенствено видео од еден туристички брод на кој границата помеѓу двата океани е јасно видлива – како на географска карта, оставајќи впечаток дека нивните води не можат да се измешаат.

 

Атрактивната видео снимка е направена некаде на најјужниот врв од Јужна Америка. Меѓутоа, границата помеѓу двата океана е јасно видлива само некое време, бидејќи водите на океаните сепак се мешаат, само што тој процес трае “малку” подолго време отколку што ние би очекувале – објаснуваат експертите.

img_0945

Имено, за да се измешаат нивните води само неколку центиметри, потребни се неколку денови, бидејќи и за овие водени површини важат истите механизми за мешање како и за другите течности: Дифузијата на две течности и физичка агитација, односно физичкото влијание врз мешањето – брановите, струјата, ветровите…

Куранот спомнува дека благите и солените води не се мешаат уште пред да се знае за тоа.
„И он е оној кој одвои две тела на течна вода: едната питка и слатка другата солена и горчлива. И меѓу нив одреди меѓупростор и испречи препрека.“ (25:53)

Ги оддели двете мориња кои само се допираат; меѓу нив има препрека, и не се мешаат.“
(куран 55: 19 – 20)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.