Чудото на Куранот- ориентација кон Север

Сите антички ориентации се избледени освен една. Денес сите мапи користат исто ориентирање: Горе е Север, десно е Исток, лево е Запад и долу Југ. Ова значи дека ако стоите, тогаш сонцето изгрева десно, а сонцето заоѓа лево, се вртите кон Север, а зад вас е Југ.

Сепак, пред 1400 години ова беше прикажано во Куранот:

Сура Кеф, 17: “И ти можеше да видиш како Сонцето, кога се раѓа, ја обиколува пештерата од десната страна, а кога заоѓа, ја обиколува од левата страна, а тие беа во средината нејзина. Тоа е Аллахов доказ! Кого Аллах ќе го упати на Вистинскиот пат, тој по Вистинскиот пат ќе оди, ..”

Ако сонцето изгрее десно, а сонцето заоѓа лево, дефинитивно се соочуваш кон Север, а зад тебе е Југ. Ова е истата ориентација што се користи денес на сите карти.

Како може еден неписмен човек кој живеел пред 1400 години да знае кој начин ќе преовладее?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.