Бехар палми-Тал



Палмите се тропски растенија, највпечатливи на некој брег, т.е. плажа. Повеќегодишни растенија, чии плодови (како урмите) се многу вкусни.

Аллах џ.ш. вели:
„и високи палми во кои се плодови натрупани едни над други,“(каф , 10).



Ибн Абдуллах рекол:„Еден ден бев на прошетка со Пратеникот а.с. па видовме некои луѓе како ги прскаат палмите со прав.Пратеникот а.с. им кажа:„мислам дека од тоа немате никаква корист“.Луѓето ги слушнале тие негови зборови па престанале со работата,а таа година палмите не дадоа род.Кога Пратеникот а.с. слушнал за ова тој кажал:„Јас мислев дека од тоа нема никаква корист,но вие продолжите со вашата пракса.Јас сум само човек како вас,и можам да згрешам.Но кога ќе кажам дека Аллах џ.ш. кажал тогаш тоа прифатете го, бидејќи јас не лажам(не зборам по свој памет) на име на Аллах џ.ш. “



Се пренесува од Алија р.а. дека кажал:„Почитувајте го дрвото од палма,бидејќи тоа навистина е создадено од истата земја од што е создаден и Адем а.с.“
Пратеникот а.с. еднаш ги запрашал асхабите кое дрво најповеќе личи на муслиманот.После неколку пустински видови кои ги набројале асхабите,Пратеникот а.с. кажал:„Не,тоа е стеблото на палма“(Бухари)


Највеќето видови палми виреат во тропите, каде ги има во изобилство и се среќаваат во секакви живеалишта. Најголема разновидност се забележува во влажни низински тропски шуми, особено во еколошките жаришта како Мадагаскар, каде има повеќе ендемски палми отколку цела Африка заедно. На ниво на поединечни земји, највеќе видови палми има во Колумбија.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.