Што кажал Алберт Ајнштајн за Аллах?!

Во 19-тиот век докажано е дека се живо во природата произлегува само од живо. Старите докази за материјата дека преминува од неживо во живо дотогаш беа без дилема прифатени и се воспоставиле како разочарување.

Но, истовремено почна ново премостување. Органските материи кои дотогаш настанувале од ‘живо’ , хемичарите во лабараториите произвеле синтетичка од неорганска материја. Како прво 1828, во  Уреа.  Од тогаш почна да се развива модерната органска хемија и пронајден е неизмерен органски материјал до  најсложените протеини на молекули.  Меѓутоа, сите тие материи беа органски, но без живот. Сепак многу од нив не сакаат да се откажат од идејата дека еден ден се ќе почне од живите супстанции составени од најголемите протеински молекули и дека самиот живот ќе може да се поизведи од материја. Но, тоа е невозможно! Животот не е само многу комплицирана материја, туку живо тело. Тоа е бесконечно морфолошки структурирано, дури и подобро уште од уште покомплицираните хемиско-физички машина која би работела вечно а составена од бесконечно мали неживи делови, ако како таква би  можела да се направи. А самиот живот не е само живо тело туку битствувањето на внатрешниот и надворешниот свет во кој што секој ден живее. Органите на телото, системите кои корисно работат како и нервниот систем итн., произведени се за живот, но самите не се живот.  

Истражувачите ќе пронајдат и произведат уште многу неочекувани биолошки структури. Но никогаш нема да можат да создадат живот. Големите истражувачи  го представија своето знаење. Ајнштајн не го изгубил погледот за тајната на  животот од кога ги направи своите астронаомски и атомски чекори. 1947 по повод на неговата болест за која размислувал напишал : „Се чудам како оваа неверојатно комплицирана машина воопшто може да работи“ Тој чустуваше: „Како е неистражена оваа наша примитивна наука.“ А 1952 кажал: „Кога пресметувам и гледам толку ситен инсект слетал на мојот лист хартија , тогаш чуствувам нешто како: „ АЛЛАХ Е НАЈГОЛЕМ “ а ние сме само сиромашни капки во целата наша научна слава.“  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.