Зошто Аллах се спомнува Себеси во множина – Ние во Куранот?

Прашање:

Ес селаму алејкум.Аллах во чесниот Куран појаснува доста работи, и на повеќе места Себе се  спомнува во множество и вели:„Ние “, а исто така на доста места вели и :„Јас“, па затоа би сакал да знам од вас поучените зошто Аллах се спомнува Себеси во множина.

Одговор:

Сета благодарност Му припаѓа на Аллах.

Алејкум селам! Тоа е вообичаена форма на самовеличање која се користи во Куранот на многу места. Оваква форма на самовеличање(посебно во арапскиот јазик) и самоперсирање присатна е во начинот на кореспонденција и дискурс кај суверените( најчесто кралеви) и истакнати персони. кај некои помалку значајни се користи и како одраз на скромност. во Куранот се користи од причина на (Само)величање.

Др. Енес Љековиќ,  Извор (Ријасет БиХ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.