Зошто муслиманите го почитуваат Ерусалим?!

Религиозно значење


Мухамед ги инспирирал своите следбеници да ја споделат својата љубов кон Ерусалим и Масџид ал-Акса низ бројни изреки: завршувањето на една молитва во џамијата вреди петстотини молитви; ако треба да патувате некаде во светот, џамијата во Ерусалим е приоритет; ако вашата намера е чиста во посета на џамијата, сите ваши гревови се простени; и така натаму и така натаму.

Но, можеби најизненадувачката нарација на Пратеникот е онаа која вели: ако не можете да ја посетите Масџид ал Акса, тогаш, во најмала рака, испратете го маслото да ги запали нејзините светилки. Со други зборови, стори сé што е можно за да ја поддржите џамијата и нејзините собири, без разлика каде се наоѓате во светот.


Историски импликации
Неколку години по смртта на пратеникот Мухамед, Умар бин ал-Хаттаб на крајот стана халиф. За време на неговото време Ерусалим бил освоен од муслиманите. На крајот, Умар се упатил кон светата земја за да го изврши преносот на власта. Кога пристигнал, патријархот на Ерусалим го поканил да се моли во Црквата на Светиот Гроб. Омар одбил затоа што се плашел дека, ако се молел во црквата, муслиманите на крајот би сакале да го почитуваат со тоа што би ја преобратиле црквата во џамија. Поради почитувањето на христијанското светилиште, Умар се молел во близина на истото. И, како што тој предвиде, подоцна муслиманите на крајот изградиле џамија именувана по него, која стои до ден-денес во областа во која тој избрал да се помоли. Исто така, за време на оваа посета, Умар склучил завет со луѓето од Ерусалим, ветувајќи ја нивната физичка состојба и безбедноста на нивниот имот, цркви и заедницата во целост; никој нема да биде повреден или присилен да ја напушти својата религија, и исто толку важно, осветени места и предмети нема да бидат осквернети.

Овие вредности беа потврдени низ поголемиот дел од историското муслиманско владеење во Ерусалим уште од повторното освојување на Саладин и со воспоставувањето на османлиската администрација над земјата следните петстотини години. Саладин, на пример, и покрај годините на крвопролевање во текот на крстоносните војни што му претходеа на неговото повторно освојување на Ерусалим, милостиво поштеди илјадници цивили и ги остави речиси сите верски светилишта неповредени. Слично на тоа, под османлискиот султан Сулејман, Западниот ѕид бил во голема мера проширен и поправен, на крајот да стане место на посветеност на многу Евреи во Ерусалим. Списите за време на отоманската ера, исто така, го покажуваат еврејското учество во исламските судови како тужители и сведоци, како и служители на административни позиции.


Заклучок
Муслиманите низ историјата ја почитуваа Пратениковата желба и вистински и од љубов го ценеа Ерусалим и сето тоа што тој град го симболизира. Тоа беше традиција на љубов и почит, од светилиштата што ги чуваа до искуствата на безбројните пратеници кои патуваа кон неговите свети места. Ние муслиманите веруваме дека Ерусалим не е само свето бидејќи е почитуван од сите религии, туку затоа што активно се трудиме да го заштитиме својот статус како симбол на братството меѓу пратениците и нациите. Пред сè, го сакаме Ерусалим, бидејќи нашиот пратеник Мухамед го ценеше за духовното наследство што го поседува преку често нераскажаните приказни за некои од најголемите пратеници.

Tesneem Alkiek. Yaqeen Institute

( Source: Huffington Post )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.