Предзнак на Судниот ден – Градење на Високи кули од страна на чобани

Во Ахмедовото предание се пренесува предание од Ибн Абас кој кажал: „О Божји Пратенику! Кои се тие голи и боси и гладни чобани? Пратеникот а.с. одговорил„Арапи“.

Ова е еден од предзнаците на Судниот ден кој се појавил минатото и се проширил се додека луѓето масовно не започнале со градење на кули и нивно украсување.Ова се бива со причина што Аллах џ.ш. Земјата ја распострал и ја потчинил на верниците и го зголемил иметокот поради зголемениот број на териториите кои ги совладале. Не поминало многу време и многу од нив почнале да се ослонуваат само на овој минлив свет што е болест на минатите народи. Таа болест најповеќе се изразувала во големиот ометок и негово трошење на она што шеријатски не е оправдано. На селаните и на ним сличните од сиромашните, им се укажала прилика за овој порок, така штосо стекнување на голем имот почнале со изградба на големи градби и нивен натпревар со истите.

97041

Во двата „сахиха“ се пренесува хадис од Ебу Хурејре р.а. дека Пратеникот а.с. одговорил на Џибрил(Гаврил) а.с. за неговото прашање за настапувањето на Судниот ден:„..кога сточари ќе се натпреваруваат во градење на кулите, тоа е предзнак на судниот ден.“

Во Муслимовиот сахих се додава:„кога ќе ги видиш голи и боси чобани како се натпреваруваат во градење на кули.“

Во Ахмедовото предание се пренесува предание од Ибн Абас кој кажал: „О Божји Пратенику! Кои се тие голи и боси и гладни чобани? Пратеникот а.с. одговорил„Арапи“.

Хафиз Ибн Хаџер вели: „Натпреварот во градење на куќи има за цел да секој оној кој ќе ја гради куќата таа биде поголема од неговиот комшија. Може да значи дека се сака предимство со китење и дотерување. Голем дел од ова е денес присатно и уште повеќе се шири.“

Ова денес навистина е многу позната работа помеѓу арапите и многу е раширена. Последно нешто што е направено е кулата која доминира во Џедда, Саудиска Арабија и кој е воедно највисок објект на светот со над 1000 метри височина.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.