Покрив на џамија како кошница за пчели во Лондон

images

Источната Лондонска џамија во Вајтчапел има седум кошници на својот покрив.

Околу 400.000 пчели живеат таму.

Еден од пчеларите вели дека поленот во медот што го произведуваат им помага на болните од пошироката заедница на Вајтчапел.

ББЦ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.