Др. Ханс Кунг: Ние повеќе не можеме да го негираме фактот дека Мухаммед е вистинскиот водач на патот до спасението

Познатиот швајцарски теолог др. Ханс Кунг, кој е, меѓу другото, познат по своите ставови и верувања дека Исус е само човек и избран Божји пратеник(библиски пророк) за Божјиот пратеник Мухаммед нека е Божји мир и спас над него. тој рекол:„Мухаммед е Божји пратеник во вистинска смисла на зборот. И повеќе не можеме да го негираме фактот дека Мухаммед е вистинскиот водач на патот до спасението.“

Она што го карактеризира животот на пратеникот Мухаммед, е фактот дека нашата историја го има сочувано комплетно неговиот живот,  биографија и сите негови особини, функции како и тоа дека неговиот живот и биографија не се’ мистерија и контрадикторност/двосмисленост. Овој факт е признат од многу западни историчари.

Така британскиот историчар Арнолд Тојнби вели: „Оние кои сакаат да ја студираат сјајната биографија на Божјиот пратеник Мухаммед, ќе најдат многу списи и документи кои не може да се најдат за ниту еден друг Божји пророк(пратеник).“  

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.