Најправедниот закон на земјата

 

Во блискиот контакт со модерните случувања и во ова време на читателите треба да им е јасно што значи помагањето и повикувањето кога е во прашањето шеријатот. Шеријатот е комплетен и најправеден закон кој што важи за целото човештво. Праведноста која ја обезбедува шеријатот е единствена и неспоредлива со било што во постоењето на човечката историја. Например кога би го зеле за пример решението за професионалниот лопов во исласмка држава. Оној што ќе стори кражба му се сече шаката.[1] Што значи ова за оној кој гледа со погледи кои не се шеријатски и како влијае тоа врз него. Оваа шеријатска пресуда ги носи следниве резултати:

  1. Грешникот е направен како јавен пример за оние кои помислуваат да украдат или да сторат нешто слично во иднината. Ова еона што ние го викаме реклама без пари.
  2. Полна накнада за иметојкот кој е земен од жртвата. Ова е затоа што жртвата ќе биде убеден дека нема да биде постојана мета и дека правдата секогаш ќе надвладее.
  3. Ако човекот има семејство тој нема да се одвои од своето семејство со ставање во затвор, ниту ќе биде од оние на кои ќе им биде ускратена привилегијата да привредува за нив.
  4. Станува лекција заостанатите грешници и може да биде пример за останатите криминалци.

[1] Таа сума не треба да биде под 20-на германски евра и во кражба не влегува оној кој што краде за основни потреби како млеко, леб, вода и слично. Казнувањето е со ампутирање на раката и важи само за оној што краде вредна роба и прави непотребна штета на луѓето.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.