ДОКАЗИ НА ВЕРУВАЊЕТО ВО АЛЛАХ С.В.Т. (Субханеху ве Те’ала )

allah muhammed

Аллах џ.ш. за своето постоење дал многу докази во созданијата кои Тој ги создал и во околината која што не опкружува. Ако размислуваме за созданијата кои што секојдневно доаѓаат на овој свет, – како што се човекот,разните видови на животни и растенија..,па ако размислуваме за сите појави како што се : ветровите, дождот, ноќта,денот ..,и кога непрекидно и прецизно би го посматрале движењето на звездите, промената на Месечината и Сонцето, – нашиот разум би дошол до цврст заклучок дека сето тоа не е создадено без создател, туку дека сите тие созданиа се создадени од Возвишениот,Семоќниот,Вечниот Аллах џ.ш.

Аллах џ.ш. рекол: “Зарем тие без Создател се создадени,или тие самите себе се создале?! Зарем тие небесата и Земјата ја создадоа?! Не,туку тие не сакаат да веруваат!” (Ет – Тур: 35,36 )

Доколку човекот размислува за созданијата,тогаш таквото размислување ќ
е го упати со сигурност кон величината и моќта на Создателот како и на нужноста на Неговото постоење. Напр. ако човекот го посматра еден предмет кој што е убав и прецизно направен,тогаш тоа посматрање го упатува на тоа дека:

а. некој го направил тој предмет, и

б. убавината на тој предмет укажува на способноста на оној кој го направил.

Аллах џ.ш. рекол:

„На небесата и на Земјата,навистина, има знаменија за верниците! И во создавањето ваше и во животните што Тој ги растури има знаменија за луѓето кои цврсто се уверени. И во измената на ноќта и денот и во дождот што Аллах го спушта од небото и со него ја оживува земјата по мртвилото нејзино,и во управувањето на ветровите…во тоа има знаменија за луѓето кои сфаќаат.“ ( Ел – Џасие : 3-5 )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.