Видео: Реакција на бездомник на прво слушање на куранот

0[1]Еден тим на повикувачи на ислам во Англија направиле проект со кој ги следат реакциите кај луѓето по првото слушање на Куранот. Реакциите кај многумина се позитивни и укажуваат на интересирање. Особено беше трогателна реакцијата на слушањето куран од еден бездомник што може да го проследите во следното видео:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.