За нас

islamic mosque

Да ги повикуваш луѓето кон Аллах е голема работа и вредно дело. Тоа е занимањето на сите Божјите пратеници, веровесниците и мегданот на кој се докажуваат добрите луѓе и евлиите.

Аллах, субханеху уе те’ала, вели:

„На патот на Господарот твој мудро и со убав совет повикувај, и со нив на најубав начин дискутирај!“ (Ен Нахл, 125)

„Кажи: Ова е мојот пат, јас повикувам кон Аллах имајќи јасни докази, јас и секој што ме следи…“ (Јусуф, 108)

Мухаммед, сал-лаллаху алејхи уе селем, вели: „Се колнам во Аллах кога Аллах преку тебе би упатил еден човек, па тоа ти е повредно од црвените камили .“ (Муттефекун алејхи)

„На тој што повикува кон вистинскиот пат му следи наградата каква ќе добие и оној кој го следи и на ниеден од нив, од тие награди нема да биде намалено.“ (Муслим)

Теухидот е првата работа кон која се повикуваат луѓето

Првата работа која треба да се научи, да се разбере, да се примени и кон неа да се повикува е Теухидот. Доказ за ова се зборовите на Мухаммед, сал-лаллаху алејхи уе селем, кој кога го пратил Муаз, радијаллаху анху, во Јемен, му рекол: Првата работа кон која ќе ги повикаш нека биде сведочењето дека нема друг (вистински) Бог освен Аллах. Во друга верзија на овој хадис стои: Повикај ги да го реализираат Теухидот на Аллах. (Муттефекун алејхи)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.