Правда во Исламот

Од универзалните вредности кон кои што тежнее човештвото е и правдата. Аллах Возвишениот го упатил Пратеникот , саллаллаху алејхи ве селем, кон тоа да ја сака правдата и да ја наредува. Возвишениот Аллах вели: „Аллах ви наредува праведно да постапувате.“(Ен Нахл, 90)

Continue reading “Правда во Исламот”

Права на синовите и ќерките

Пратеникот, саллаллаху алејхи ве селем, поттикнувал на убав одгој на децата, така што тие требале да станат добра младина и корисни луѓе за својата вера, татковина и општество.

Continue reading “Права на синовите и ќерките”

ИСТОРИЈАТА НА НАСТАНОКОТ НА КАДИЈАНСКО-АХМЕДИСКАТА СЕКТА

Мирза Ахмед Гулам – оснивач на ахмедиската секта и самопрогласен пратеник и мехди

Continue reading “ИСТОРИЈАТА НА НАСТАНОКОТ НА КАДИЈАНСКО-АХМЕДИСКАТА СЕКТА”

Како да ги придобиеш луѓето

Во природа на човекот е да го сака оној кој говори со благи зборови кои не се бестидни и кои не ги навредуваат чувствата. Исто така ги сака оние луѓе кои се со светло лице и со насмевка, оној кој има исправно мислење и упатува убав совет. Заради тоа Пратеникот, саллаллаху алејхи ве селем, придавал внимание на работите со кои се придобива срцето.

Continue reading “Како да ги придобиеш луѓето”

Право на родителот и блискиот

Пратеникот, саллаллаху алејхи ве селем, наредил да се одржуваат роднинските врски и предупредил на опасноста на прекинување на врските помеѓу роднините.

Continue reading “Право на родителот и блискиот”

Пратеникот , саллаллаху алејхи ве селем, за вредноста на карактерот и особините

Вредноста на некој човек, во визија на Пратеникот Мухаммед, саллаллаху алејхи ве селем, извира од вредноста и идеалот на кој се придржува, како и од убавите особености кои извираат одвнатре и стануваат однесување и видлива стварност. Поради ова тој кажал: „Аллах негледа во вашите ликови и имот, туку гледа во вашите срца и вашите дела.“

Continue reading “Пратеникот , саллаллаху алејхи ве селем, за вредноста на карактерот и особините”

Аллаховиот Пратеник, саллаллаху алејхи ве селем, и човековите права

Арапите пред пратеништвото на Мухаммед, саллаллаху алејхи ве селем, биле поделени во различни племиња се убивале меѓусебно и поробувале едни со други, тиранијата била закон кој владеел со овие племиња. Луѓето не беа еднакви во тој период, туку побогатите ги користеле сите права во потполност, а робовите немале никави права, бидејќи тие биле во посед на своите поседуватели.

Continue reading “Аллаховиот Пратеник, саллаллаху алејхи ве селем, и човековите права”

Права на животните во Исламот

Пратеникот, саллаллаху алејхи ве селем, ја подигнал знамета на убаво и благо постапување со животните и наредил убаво спрема нив да се постапува, да се хранат и да се напојуваат и да небидат оптеретени со она што тие не можат да го поднесат.

Continue reading “Права на животните во Исламот”

Примерот на запознавање на Пратеникот од страна на големиот еврејски рабин

Зејд б. Санех, еден од еврејските рабини кој сакаше да се убеди во искреноста на Пратеникот, саллаллаху алејхи ве селем, го изложил Пратеникот, саллаллаху алејхи ве селем, на испит преку неговото однесување со луѓето, но и со оние кои му се спротиставуваа во верување, па потоа не му остана ништо друго туку да го признае неговото пратеништво и да стане еден од неговите следбеници и да поверува во него.

Continue reading “Примерот на запознавање на Пратеникот од страна на големиот еврејски рабин”

Права на патот по кој се минува

Во исламот постојат правила за патот по кои луѓето минуваат. Тие кодекси забрануваат вознемирување на луѓето како што се случува во многу земји. Се пренесува дека Аллаховиот Пратеник Мухаммед, саллаллаху алејхи ве селем, кажал:  „Избегнувајте седење покрај пат! – Тоа ни е неопходно- кажаа. Тоа се наши места за состанување и на кои збориме. -Ако веќе сакате да седите тогаш дајте му го на патот  неговото право. А кое е неговот право? – Да се обори погледот, да се воздржиш од навредување, да се возврати на селам(поздрав на мирот), да се нареди на добро и да се возврати од зло.

Continue reading “Права на патот по кој се минува”

Владателот на Абесинија како пример за запознавање на Пратеникот, саллаллаху алејхи ве селем

Во хадисот кој говори за преселбата на асхабите на Аллаховиот пратеник Мухаммед, саллаллаху алејхи ве селем, во Абесинија откако биле изложени на разни искушенија и потешкотии, се спомнува она што ја опфаќа мисијата на на Пратеникот , саллаллаху алејхи ве селем, како што е убавото однесување, грижата за човековите права и добродетелството према другите.

Continue reading “Владателот на Абесинија како пример за запознавање на Пратеникот, саллаллаху алејхи ве селем”

Владателот на Византија како пример за запознавање на Пратеникот

Обичајот на Пратеникот, саллаллаху алејхи ве селем, бил да испраќа писма на владателите повикувајќи ги во верување во Аллах и Судниот ден, т.е. дека тој е Последниот Пратеник кого Возвишениот Аллах го испратил. Еден од таквите владетели кому Пратеникот, саллаллаху алејхи ве селем, испратил писмо е и Херакле, владателот на Византија.

Continue reading “Владателот на Византија како пример за запознавање на Пратеникот”

Имам Шафија – Велкан на Исламот

Имам Шафија е роден во Газа, светата Палестинска земја 150. година по Хиџра. Истата година кога умре имам Ебу Ханифе.,р.а. Се пресели на Ахирет 204. х. Година во Египет.

Continue reading “Имам Шафија – Велкан на Исламот”

Пратениците се браќа

Сите пратеници се браќа и нив Аллах ги испратил за дса на луѓете им укажат на вистинскиот пат и за да ги изведат од темнина на светлина. Заради тоа Аллах го сторил верувањето во нив како услов и темел на иман.

Continue reading “Пратениците се браќа”

Имам Малик- Великан на Исламот

Имам Малик беше достоинствен и скромен во дуњалукот / овој свет. Не одеше во дворците на владарите,ниту одеше да ги подучува, туку истакнуваше дека и тие мораат да дојдат кај него за да учат како и останатиот свет. Султанот во една прилика го казни и го измачуваше поради една фетва која ја изрече, а која што се спротиставуваше на неговото мислење. Таа случка кај луѓето уште повеќе му го подигна местото и угледот, кој од ден во ден се повеќе се наголемуваа.

Continue reading “Имам Малик- Великан на Исламот”